Category Archives: כללי

טיפים לרכישת שולחן ילדים

תקנות משרד התמ"ת לגבי חומרי גלם לתעשיית העץ והרהיטים מחייבות אישור מכון תקנים, התקינה העיקרית מתיחסת לבדיקת רמת החומר פורמאלדהיד שנמצא ברוב חומרי הגלם וחלקקים ממנו נפלטים לאויר. התקן נמדד ב PPM…